Chương Trình đại lý

Màn Cửa, rèm cửa Kim Liễu chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Màn Cửa, rèm cửa Kim Liễu.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.